1) Müügitingimused kehtivad kardinapood.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja OÜ Pilvepuu (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel kardinapood.ee.

2. Hinnainfo


1) Veebipoes kardinapood.ee toodud hinnad on koos käibemaksuga. Pilvepuu OÜ KMKR nr. EE101074249.

2) Ostudel lisandub transpordi hind , mis sisaldab kauba toimetamist Tarbija poolt soovitud aadressile Eesti piires.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel kardinapood.ee.

3. Tellimuse vormistamine

NB! palun veenduge enne ostu sooritamist mõõtude ja materjalide sobivuses, kuna valmistame kardinad eritellimusena ja lõikame süsteemid teie tellitud mõõtu ning seetõttu ei saa mõõdu või materjali mittesobivuse korral tooteid tagastrada. 


1) Lisage soovitud tooted ostukorvi., klõpsates ostukorvi lingil.
2) Seejärel saate ekraanile kirja "toode lisati ostukorvi". Kui soovite ostu sooritada, valige OK, kui soovite veel tooteid ostukorvi lisada, valige Cancel.
3) Kui vajutasite OK, siis kuvatakse teile ostukorv, kus näete enda valitud toodet. Ostukorvi aknast valige transport ja vajutage Kinnita tellimus.
4) Seejärel küsitakse teie andmeid, tärniga väljad on kohustuslikud. Kui olete andmed sisestanud, vajutage Saada. 
5)Teie tellimus on nüüd kinnitatud ja edastatud. Teile on koostatud arve, mida pakutakse teile vaatamiseks, kas HTML või PDF failina.
6)Arve palume tasuda võimalikult kiiresti, sest toote juures näidatud tähtaeg hakkab jooksma alates raha laekumisest.4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood kardinapood.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood kardinapood.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood kardinapood.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.
4) Kui makse tegemisega on viivitatud, kuid see siiski laekub kardinapood.ee pangakontole, siis Tarbijale kauba tarnimine võib samuti pikeneda maksega viivitatud päevade arvu võrra, eeldusel, et hinnad pole viivitatud päevade ajal muutunud. 
 

5. Kohaletoimetamine

 

1) Pärast müügilepingu jõustumist valmistab, laseb valmistada või komplekteerib veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus


Kõik kardinapood.ee poolt müüdavad kaubad (kardinad, süsteemid, siinid) on valmistatud või mõõtu
lõigatud vastavalt Tellija soovile. Meil ei ole kaubad laos valmis, me teeme või laseme need teha vastavalt
kliendi mõõtudele. Veebipoes kardinapood.ee antud mõõdud on lihtsalt soovituslikud etteantud mõõdud. 
Seetõttu palume väga korralikult veenduda mõõtude ja materjalide sobivuses, samuti arvestada sellega,
et arvuti ekraanilt võivad värvid tunduda teistsugustena. Kui soovite saadame teile materjali näidise ning
vastame meelsasti lisaküsimustele, mis teil võivad kaubaga seoses tekkida.  
VÕS §53 lg 4 kohaselt ei kehti kauba tagastamisõigus toodetele, mis on valmistatud kliendi mõõtude järgi.
 

7. Vääramatu jõud
1) Veebipood kardinapood.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine
1) Tarbija annab veebipoes andmeid 
sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. 

10. Pretensioonide esitamise kord
1) Veebipood vastutab 
Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood kardinapood.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood.

5) Veebipood ei vastuta 
Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena. 

6) Toote nõuetele 
mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@kardinapood.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote 
nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik 
pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. 

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.

12. Veebipoe kontaktid
OÜ Pilvepuu 
reg. nr. 11105185
Juriidiline aadress: Riia 69, Tartu
Tel. 58 440 460
e-mail: info@kardinapood.ee
www.kardinapood.ee